Poznáte jarné slovíčka? Vyskúšajte správne priradiť slová v priraďovačke

2. apríla 2021 Vypnuté Od Lucia

Slovná zásoba je mimoriadne dôležitá v každom cudzom jazyku, bez nej sa jednoducho nedohovoríte. Práve preto treba klásť na nové slovíčka veľký dôraz.

Do našej dnešnej priraďovačky sme vybrali sedem jednoduchých slovíčok s jarnou tematikou, ku ktorým treba nájsť ich správnu dvojicu. Zvládnete to na plný počet bodov?

Ako to funguje?

Najskôr kliknite na talianske slovíčko, začnite tým, ktoré poznáte a následne kliknite do okienka pri slovenskom preklade. Automaticky sa doplní. Slovíčka je možné v okienkach prehadzovať.

Podobné priraďovačky a jazykové cvičenia nájdete aj v aplikácii k mesačnému a polročnému kurzu.

Foto: pixabay.com