Viete časovať pomocné slovesá AVERE a ESSERE? Vyskúšajte ich doplniť do krátkych viet

11. apríla 2021 Vypnuté Od Lucia

Ako ste na tom s pomocnými slovesami avere (mať) a essere (byť), ktoré patria v taliančine medzi najdôležitejšie slovesá? Pripravili sme si pre vás krátky test, v ktorom je potrebné do viet doplniť správny tvar pomocných slovies v prítomnom čase.

Ako náš test funguje?

  • Najskôr označte jednu z možností pod vetami (alebo vedľa viet v počítačoch) a následne kliknite do prázdneho okienka vo vete,
  • Vyčasovaný tvar slovesa sa automaticky doplní,
  • Ak sa pomýlite, doplnené možnosti sa dajú ešte posúvať ťahaním,
  • Po vyplnení všetkých viet, dajte cvičenie skontrolovať.

Ak taliansky ešte neviete, môžete sa začať učiť taliančinu s jedným našim kurzom: mesačných za 7 eur alebo polročným za 20 eur.