Poznáte slovíčka spesso, piuttosto či inoltre? Otestujte sa v priraďovačke 10 slovíčok

23. februára 2021 Vypnuté Od Lucia

Slovná zásoba je mimoriadne dôležitá v každom cudzom jazyku, bez nej sa jednoducho nedohovoríte. Práve preto treba klásť na nové slovíčka veľký dôraz.

Do našej dnešnej priraďovačky sme vybrali desať slovíčok, ku ktorým treba nájsť ich správnu dvojicu. Zvládnete to na plný počet bodov?

Najskôr kliknite na talianske slovíčko, začnite tým, ktoré poznáte a následne kliknite do okienka pri slovenskom preklade. Automaticky sa doplní. Slovíčka je možné v okienkach prehadzovať.