Časovanie zvratných slovies: Doplňte správny tvar do viet

4. apríla 2020 Vypnuté Od Lucia

Ak ste sa s nami začali učiť taliansky jazyk alebo si len chcete overiť vaše znalosti, nižšie nájdete kvíz, ktorý sme zamerali na učivo z nášho druhého online kurzu – časovanie zvratných zámen.

 

V prípade, že sa v nejakej odpovedi pomýlite, dajte stránku ešte raz načítať a kvíz si môžete pustiť od začiatku. Kvíz môžete opakovať dovtedy, kým si nebudete v učive istí. Vráťte sa však ku kvízu s odstupom času, o niekoľko hodín alebo na ďalší deň.

Dané učivo sa nachádza v našom druhom mesačnom online kurze, ktorý skvele nadväzuje na úvodný online kurz.

Slová v zátvorke dajte do správneho tvaru: