Učíme sa taliančinu z videa: Qualli sono gli anni più belli della vita?

16. februára 2020 Vypnuté Od tj

Taliani medzi sebou rozprávajú pomerne rýchlo a cudzinec má častokrát problémy porozmieť im čo i len jedno slovo. Práve preto treba precvičovať aj túto časť taliančiny, ktorá je pre tých, čo sa jazyk učia, mimoriadne dôležitá.

 

Presne takýmto dôkazom je aj video, ktoré som vám vybrala. Pre začiatočníka je takmer nemožné niečo porozmieť, niektorí možno nezachytia ani len jedno slovíčko, ktoré by im bolo aspoň povedomé.

Video je na tému: Quali sono gli anni più belli della vita? = Aké sú najkrajšie roky života?

Z videa vyberám niekoľko slovných spojení, ktoré sa snažte zachytiť. Video, prípadne časť videa si pustite aj niekoľkokrát. Pri ďalšom vypočutí, vám už časť konverzácie bude určite jasnejšia a zrozumiteľnejšia.

0:38 – Spero quelli che arriverano. Dúfam že tie, ktoré prídu.

0:50 – Ultimo deve trovare una cosa originale. Posledný musí nájsť originálnu vec. (v zmysle, že musí byť originálny)

0:59 – ...in questo momento, secondo me. V tomto okamihu, podľa mňa.

1:10 – Che ne frega. Koho to zaujíma.

1:21 – Queli che verrano. Tie čo prídu.

1:26 – Ha detto prima lei.  Povedala to najskôr ona.

1:58 – Ci vediamo in cinema.  Vidíme sa v kine.

Quali sono gli anni più belli della vita?Viete preložiť otázku, o ktorej sa rozprávajú v nasledujúcom videu? A viete,…

Uverejnil používateľ Online talianska škola – Dolce Vita Italy Nedeľa 16. februára 2020