II. Mesačný online kurz taliančiny pre začiatočníkov – PDF

5.00

2. časť online mesačného kurzu pre začiatočníkov. Učte sa z pohodlia domova:

  • Na e-mail vám pošleme 16 lekcií – nadväzujú na prvú časť kurzu
  • Ku každej lekcii patria kvízy, pomocou ktorých sa môžete lepšie naučiť gramatiku či slovnú zásobu
  • V kurze nájdete niekoľko pomocných či nepravidelných slovies aj s cvičeniami, niekoľko článkov na čítanie, slovíčka na rozšírenie slovnej zásoby

Aké učivo obsahujú lekcie kurzu?

13. LEKCIA: Prítomný čas slovies, časovanie, všetky 3 slovesné triedy

14. LEKCIA: Text na čítanie – rodina Rossi, slovná zásoba, vety na preklad.

15. LEKCIA: Dni v týždni, ročné obdobia, počasie, slovná zásoba

16. LEKCIA: Pomocné slovesá dovere a potere, časovanie, cvičenie

17. LEKCIA: Pomocné slovesá volere a sapere, časovanie, cvičenie

18. LEKCIA: Článok na čítanie, slovná zásoba, talianské pády

19. LEKCIA: Nepravidelné sloveso venire, časovanie, cvičenie

20. LEKCIA: Privlastňovacie zámená, článok na čítanie, slovná zásoba, cvičenie

21. LEKCIA: Článok na čítanie, slovná zásoba

22. LEKCIA: Talianske čísla od 30 a vyššie

23. LEKCIA: Zvratné zámená, článok na čítanie, slovná zásoba, cvičenie

24. LEKCIA: Článok na čítanie, slovná zásoba

25. LEKCIA: Nepravidelné slovesá uscire, riuscire, rimanere, časovanie, cvičenia

26. LEKCIA: Slovná zásoba – oblečenie

27. LEKCIA: Predložky a, in – rozdelenie použitia

28. LEKCIA: Článok na čítanie, slovná zásoba