Časovanie talianskych slovies – prítomný čas (cvičenia)

1.00

Pripravili sme doplňujúci balíček k časovaniu slovies v prítomnom čase, v ktorom sa nachádza niekoľko gramatických cvičení. Súčasťou balíčka sú aj správne odpovede ku všetkým cvičeniam.

Cvičenia sú zamerané na:

  • časovanie pravidelných slovies v prítomnom čase
  • časovanie nepravidelných slovies avere, essere, andare, fare
  • dopĺňanie slovies do viet
  • preklad jednoduchších viet do taliančiny

Cvičenia sú vhodné ako doplňujúce učivo k nášmu online mesačnému kurzu (I.), ale aj pre všetkých, ktorí sa učia taliančinu individuálne.

V balíčku sa nachádza dokopy 65 slovných spojení či viet na dopĺňanie a preklad.

Kategórie: Značka: